Afschakelplan Juridische informatie

De lijsten met straten opgenomen in het afschakelplan bevatten niet-exhaustieve, louter indicatieve informatie die overeenkomt met de principiƫle toestand van de distributienetinfrastructuur (laag- en middenspanning) op een bepaald ogenblik. De netinfrastructuur en haar toestand zijn continu aan wijzigingen onderhevig als gevolg van voorziene of onvoorziene exploitatiewerken in het kader van onderhoudswerken, netuitbreidingen en uitdienstnames of als gevolg van externe factoren. Dat betekent dat een netgebruiker niets steeds via dezelfde cabine bevoorraad wordt. Daarnaast worden alle aansluitingen in een straat niet noodzakelijk door eenzelfde cabine gevoed.

De ter beschikking gestelde informatie biedt dan ook geen sluitende garantie voor het al dan niet opgenomen zijn van laag- of middenspanningsaansluitingen in het afschakelplan of in een bepaalde schijf ervan. De netbeheerders wijzen bijgevolg iedere aansprakelijkheid af die zou kunnen voortvloeien uit deze lijst, niet alleen door een verkeerde interpretatie van de indicatieve gegevens, maar ook door eventuele onjuistheden, tekortkomingen of fouten in de lijst, of door op het terrein doorgevoerde wijzigingen ten opzichte van de lijst.

Het nieuwe afschakelplan is geldig vanaf 1 oktober 2023 in geval van een elektriciteitsschaarste.