Afschakelplan Op de hoogte blijven

Jouw gegevens

Juridische informatie In het kader van de uitoefening van onze taken verzamelen we bij Fluvius de gegevens van onze klanten in een bestand dat we zelf beheren. Je gegevens zullen niet bekend gemaakt worden aan derden, noch gebruikt worden voor commerciële doeleinden, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Je kan steeds uitschrijven of je inschrijving aanpassen via een link in de e-mails die je ontvangt.